We are here, because we are here

STORAGECON s.r.o, Consulting, Concept, Control

We are here because we are here!

„Hope is not a strategy“

Už veľmi dávno, pred viac ako 10 rokmi som napisal jedno management summary, ktoré som potom veľmi často používal. Jednoducho sa podarilo a jeho najväčšia devíza je v nadčasovosti.

Chcel som to urobiť aj teraz, ale nakoniec som sa rozhodol napísať nový úvodník. Chcem tým povedať, že ak je niečo kvalitné, tak na veku nezáleží. Dôležité je, kedy tú ktorú vec, riešenie či nápad použijete.

                 To je základná stratégia a vizía s ktorou prichádza spoločnosť StorageCon. Vyjadruje ju aj motto „Hope is not a strategy“, ktoré som si požičal od storage guru Fred Moora. Len dúfať že „sa“ niečo vyrieši nestačí, treba problém uchopiť a zvládnuť.

                 Dlhé roky počúvam rockovú hudbu a po 40-tke som prešiel aj na progresívny metal a rock. Všimol som si jednu vec, väčšina excelentných a vynímočných kapiel má aj zaujímavý názov. Myslím si, že je dôležité aj pre firmu, aby názov vyjadroval jej víziu a stratégiu. StorageCon nie je až taký objavný názov, vychádzal som z konceptu, ktorý použila firma StorageTek. StorageCon je Storage Consulting, Concept, Control. Consulting znamená komunikáciu, Concept znamená kreativitu, Control znamená zodpovednosť.

                 Naším cieľom je poskytovať služby, riešenia a dodávky striktne v oblasti ukladania dát. Hovoríme tomu riadenie fyzických dát – Physical Data Management – PDM.

 

Budeme s vami:

 

komunikovať

pripravovať koncepty

riadiť a vykonávať kompletnú integráciu riešení

poskytovať servisné činnosti

 

Preto sme tu. We are here, because we are here.

 

 

J. Pudelka

Founder, Owner,Donnor/Strategic Storage Consultant

StorageCon s.r.o.